Bestuur

Het bestuur van stichting Vrienden van Sint Jan de Deo bestaat uit: 
 
 
Gasthuisnieuwestuk 

• de heer Jan Scholtens (voorzitter)
• mevrouw Mimi Seegers (penningmeester)
• mevrouw Angeline Kievits (secretaris)